error_reporting(0);

consulting

kruisfoto.jpg
Nieuws 22 april 2018

Mirakelmarathon van 13 maart loopt goed af

Meerdere beroepen van buren tegen drie vergunningen voor woonboot Mirakel zijn door een meervoudige kamer van de Arnhemse Rechtbank op 13 maart uitputtend behandeld. Bij uitspraak van 19 april blijven de verleende vergunningen in stand, omdat vijf van de zes beroepen, ingediend door van Heck, Kolvenbach en Gradussen, ongegrond en/of niet ontvankelijk zijn verklaard. Het zesde beroep, tegen Rijkswaterstaat, trok eiser Kolvenbach in na Proces Verbaal met toezeggingen van deze overheid over de ligging van zijn woonschip.

Bij José Iping en Karin Swanenberg ging de vlag weer uit: “Geweldig nieuws. Kan niet beter! Als de buren nu tóch nog willen doorstomen naar de Raad van State, zijn ze niet slim bezig. Ze hebben daar geen schijn van kans. Deze uitspraak van de rechtbank vormt een goed moment om het botenverhaal eindelijk te stoppen.”

De uitspraak

In een van de beroepen tegen Waterschap Rivierenland konden Kolvenbach en Gradussen niet deelnemen, omdat ze te laat waren geweest met hun bezwaar. Zonder ontvankelijk bezwaar tegen een overheidsbesluit is daarna ook een beroep bij de rechtbank niet ontvankelijk.

Wel ontvankelijk maar ongegrond waren de beroepen van van Heck - al dan niet samen met Kolvenbach en Gradussen - over drie verleende vergunningen, de situatie op de dijk en vermeende procedurele tekortkomingen. De uitspraak van 19 april betekent dat de besluiten van Waterschap, RWS en Gemeente West Maas & Waal om een vergunning voor Mirakel te verlenen overeind blijven en de bestrating en plantenbakken op de dijk van 68a rechtmatig zijn. Zo ook de schuur. De rechtbank achtte de brandveiligheid van het dak niet aan de orde, gezien de - als veilig te beschouwen - afstand tussen Mirakel en woonboot nr 70 en de grote afstand tot het woonhuis van de overburen op de wal.

De tekortkomingen die eisers rondom de besluiten tot vergunningverlening noemden, zijn op de marathonzitting van 13 maart grotendeels rechtgezet of aangevuld door de betreffende overheden en de Mirakelbewoners. Voor de rechters voldoende reden om niet te tornen aan de verlening van de drie vergunningen.

Omdat er bij deze besluiten in enkele gevallen echter sprake was van een ‘motiveringsgebrek’ of ‘het overschrijden van een redelijke termijn voor de duur van een beroep’, besloot de rechtbank om de eisers op enkele punten een vergoeding van het griffierecht en hun proceskosten toe te kennen en een vergoeding voor immateriële schade, wegens geleden spanning en frustratie door een te lang lopend beroep. In totaal een schadevergoeding van € 1625 per persoon.

“Makkelijk verdiend” vinden de Mirakelbewoners. “Te gek dat hun geweeklaag zo wordt beloond. We vinden het meer dan wrang dat wij door het gedoe van deze mensen al meer dan tien jaar op kosten worden gejaagd, de spanning en frustratie ons al jarenlang de oren uitloopt en we daarvoor geen cent vergoed krijgen.”

Maar voor José en Karin is het vooral de rest van de uitspraak die telt: “Onze vergunningen blijven bestaan! Tel dat op bij het onherroepelijk geworden nieuwe bestemmingsplan - waarin woonboot Mirakel naadloos past - en je weet dat wij blijven drijven, óók als de buren naar de Raad van State gaan”. Na 31 mei horen de dames of dat is gebeurd of niet.