error_reporting(0);

consulting

kruisfoto.jpg
Nieuws 13 maart 2018

Vooral procedureel gehakketak op marathonzitting rechtbank Arnhem

De behandeling op 13 maart 2018 van 6 beroepen in de botenkwestie rond woonboot Mirakel werd een marathon. In 3 zittingen, samen ruim 4 uur durend, behandelde een meervoudige kamer van 3 rechters de beroepen die buren van nr. 69 en nr. 70 hadden ingediend tegen 3 overheden. Het betrof vergunningen van de Mirakelbewoners verleend door Waterschap Rivierenland, gemeente West Maas en Waal en Rijkswaterstaat (RWS) en het al dan niet juist doorlopen van de bijbehorende procedures.

Gemor om onvolkomenheden in procedures en gehakketak op details voerden de boventoon in de beroepen van buren van Heck. De kritische drieschaar nam ruim de tijd voor het stellen van vragen en het onderzoeken van beweringen en feiten, inzake de verlening van een Watervergunning door het Waterschap en door RWS.

De bewoners van Mirakel en hun advocaat kregen voldoende gelegenheid om zelf zaken toe te lichten en te weerleggen. “Dat was nodig ook want het betoog van de buren bevatte veel onjuistheden en valse beschuldigingen, alsook pogingen om onherroepelijke bestuursrechtelijke beslissingen opnieuw open te breken”, aldus Karin Swanenberg.

Het beroep tegen de omgevingsvergunning - op 22 december 2016 verleend -  was voor de dames Iping en Swanenberg het belangrijkst. Centrale punt deze ochtend was de brandveiligheid van de woonboot, die voor de zoveelste keer werd betwist door een expert van de buren. Deze poogde opnieuw de brandveiligheidsrapportages af te kraken van Dhr. Derksen, de gecertificeerde expert van de Mirakelbewoners. In het bijzonder maakte hij een punt van het bitumen dak, dat niet aantoonbaar brandveilig zou zijn.

Streven van de meervoudige kamer is om hun beraadslagingen binnen 6 weken af te ronden en in 5 beroepen met een uitspraak te komen. Een zesde beroep zal worden ingetrokken door Dhr. Kolvenbach, één van de eigenaren van woonboot nr. 70, na op schrift gestelde garanties van RWS over de ligging van dat schip.